Teknisk design är en tvärvetenskaplig civilingenjörsutbildning.

Vi kombinerar ingenjörskunskaper med industridesign för att kunna utveckla användbara produkter och tjänster utifrån människors behov.