// AKTUELLT

2017-03-20

seglings-alumni

Fd TDstudenten Samuel Nilsson jobbar med båtdesign inför Americas Cup i Bermudas och är intervjuad i Search Magazine “...Samuels största ansvarsområde är just bevakning av konkurrenterna. Vi diskuterar kring hur detta i praktiken faktiskt går till och Samuel konstaterar att det är en ganska strikt daglig rutin.
På morgonen beger han sig med RIB till någon av de andra teamens baser, vilken bas kan bero på diverse rykten om att någon kanske har något nytt
på gång. Under den spaningen är det framförallt tekniska detaljer på båtarna som Samuel försöker fota och filma. Av särskilt intresse är de foils som
får båtarna att lyfta från vattenytan vilket är ett av de fria designområdena på båten. Enligt protokollet tillåts inte teamen täcka för något under momentet när de lyfter i sina båtar med kran, med följden att det är ett ypperligt tillfälle för konkurrenterna att försöka lista ut vad man har på gång i designväg eller vad man testar för tillfället.
Detta följs sedan upp med bevakning ute på vattnet när konkurrenterna är ute och seglar för att bedöma vad som görs kring manöverteknik och besättningsarbete. Även detta är reglerat i protokollet och ett teams följebåtar är inte tillåtna att vara närmare än 150 meter. Adam May konstaterar att Artemis Racing bestämt sin black-out-period och att vi ganska snart kommer få se deras tävlingsbåt på vattnet. Dock händer det att teamen kommer överens om att stundtals segla mot varandra, och i det fallet använder man sig av en gentlemannamässig överenskommelse att inte fota eller filma överhuvudtaget. Efter dagens segling och rekognosering av konkurrenterna granskar Samuel materialet och försöker tolka vad konkurrenterna har på gång. Detta kan sedan
designteamet analysera och ta med sig in i den egna designprocessen.” http://www.searchmagazine.se/News/view/8526


2017-03-13

IF-designpris

stort grattis till våra alumner på catino som vunnit internationellt IF-pris för sina penslar
http://ifworlddesignguide.com/design-excellence/?filter=%7B%22filters%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22awards%22%2C%22ids%22%3A%5B1%5D%7D%2C%7B%22type%22%3A%22gold_awarded%22%2C%22ids%22%3A%5B1%5D%7D%5D%7D&time_min=2017&time_max=2017#/pages/page/entry/208241-precision-paintbrush/


2017-02-16

Youtube-film

Förra fredagen hade vi frukostföreläsning med Transformator design - vi lade upp den på Youtube för er som ville men inte kunde vara med. Iden är att lägga upp fler filmer från olika föreläsningar i framtiden. https://youtu.be/Ni7AYzZfET0


2017-01-17

Teknisk Design får ny programansvarig

Andreas Dagman, Produkt- och produktionsutveckling, avd. Produktutveckling, tar över ansvaret från Örjan Söderberg som nu gjort sin sista termin som programansvarig på civilingenjörsutbildningen Teknik design (TD) på Chalmers. Överlämningen skedde inför en mangrann uppslutning från TD studenterna.
Örjan, som 2012 förärades med Chalmers Pedagogiska pris, återgår till att undervisa inom metodik, process och projekt på programmet. Han arbetar även vidare inom olika hedersuppdrag för att öka kunskapen om Hållbar utveckling. 
Andreas disputerade 2007 med avhandlingen ”Robust Form Division - Manging the Effect of Manufacturing Variation” och har sedan dess arbetat på Chalmers respektive Luleå tekniska universitet som forskare och lärare i produktutveckling, hållbarhet, robust konstruktion, variationssimulering och CAD. Han ser framemot sin nya roll och att fortsätta arbetet med att utveckla programmet inte minst i samarbete med de engagerade studenter som valt programmet.
Det tvärvetenskapliga programmet Teknisk design (TD) är ett av Chalmers mest populära program där ingenjörskunskaper kombineras med industridesign för att kunna utveckla användbara produkter utifrån människors behov och krav. Programmet utvecklar projektledare, produktutvecklare, tjänstedesigner, industridesigner, teknikinformatörer, design managers, konstruktörer och forskare. Inom ett år efter examen får över 90% av de utexaminerade jobb vilket även det bidrar till programmets popularitet.
En avklarad kandidatutbildning på programmet ger platsgaranti på Teknisk designs masterprogram Industrial Design Engineering (MPDES) som även det fått en ny programansvarig – Helena Strömberg, Produkt- och produktionsutveckling, avd. Design & Human Factors. Helenas forskning går ut på att hitta sätt att skapa förutsättningar för ett hållbart vardagsliv, med speciellt fokus på produkters och tjänsters möjliggörande roll och hon undervisar om människans kognitiva förutsättningar relaterat till produktdesign och teorier kring användarcentrerad design.
(text Kate Larsson PPU)


2016-12-06

Alumni skiddesigner

Lagom till skidsäsongen släpper Faction en video om deras skiddesigner Patrik Sannes som gick ut från TD för två år sedan. https://www.youtube.com/watch?v=DgsMcQOuzwc&sns=em

Nästa »


Skriv ut Skriv ut