De första tre åren på civilingenjörsutbildningen Teknisk design kallas kandidatutbildningen. Här läggs de tekniska grunderna för att kunna ta fram produkter som fungerar och går att tillverka parallellt med grunderna i användarvänlig och behovsrelaterad design.