Att utveckla produkter efter vad människor faktiskt behöver är centralt för oss på Teknisk design. För att lyckas med det krävs ett metodiskt arbete i allt från informationsinsamling till utvärdering och val av lösningar.

Design och användaranpassning

Genom kurserna Behov och krav och Design och användaranpassning får studenterna tidigt kunskaper om användbara metoder för att dels ta reda på människors behov och dels omsätta behoven till fungerande produktlösningar. Parallellt med teori och övningar genomförs ett projekt där användare i en verklig situation, till exempel på en arbetsplats, studeras och problem identifieras. Utifrån detta utvecklas sedan en produkt med syfte att förbättra användarsituationen.

Skyddsdräkt mot röntgenstrålning

På avdelningen för coronarangiografi, kranskärlsröntgen, på Södra Älvsborgs sjukhus utförs ingrepp under vilka personalen måste använda skyddsutrustning mot röntgenstrålningen. Efter observationer av arbetet och intervjuer med personalen valdes just skyddsutrustningen ut som problemområde att arbeta vidare med.

Problemet med den befintliga utrustningen är främst att skyddsdräktens tyngd i kombination med utformningen ger personalen smärtor. Dräkten består av en kjol och en väst som är uppbyggda av tre skikt samt en skyddskrage. Skyddsdräktens totala vikt är cirka 6 kg.

Efter studier av användarsituationen och kontakt med strålfysiker och tillverkare av strålskydd gjordes funktions- och kravlistningar. Ett önskat produktuttryck valdes och visualiserades med hjälp av en expressionboard. Sedan följde idégenerering och framtagning av koncept. Koncepten utvärderades med hjälp av jämförelsemetoden och i en Pugh-matris. Slutligen valdes en kombination av de bästa koncepten som lösning på skyddsdräktsproblemet.

Lösningen består precis som den ursprungliga dräkten av väst, kjol och krage, men med ett antal integrerade lösningar för att fördela dräktens tyngd bättre. Västen har utrustats med axelvaddar och fastsytt på insidan av västen sitter ett elastiskt midjebälte, inspirerat av de stödbälten som professionella tyngdlyftare använder. Skyddskragen har fått kardborre baktill för att kunna fästas i västen och på så sätt bli mindre framtung.

Dräkten är grå med accentfärger i blått och gult. Accentfärgerna markerar de interaktionsområden i form av kardborrefält som används när dräkten ska tas på eller av. Till skillnad från tidigare har alla dräktens delar enhetlig färgsättning och design, vilket ger ett mer professionellt uttryck. Färgerna är också valda för att öka samhörigheten med miljön som skyddsdräkten används i.

Projektgrupp: Ellen Hultman och Sophie Kanerva. Årskurs 2, vårterminen 2009.


Skriv ut Skriv ut