Utbildningen är uppdelad i två delar, kandidat och masternivån. Vi jobbar i en kreativ miljö och verklighetsbaserade projekt är en naturlig del av utbildningen.