De studenter som vill få ut ännu mer av sin tid på Teknisk design kan söka sig till någon av studentföreningarna, eller kanske delta i de arrangemang som anordnas av dem.

Studentliv

På Teknisk design finns ett gäng föreningar som tillsammans engagerar en stor del av sektionen. Att studenterna är engagerade och trivs under sin studietid är en tillgång för alla och därför stödjer programmet aktivt studenternas föreningar.

De olika föreningarna har olika uppgifter:

TD-Styret leder och organiserar arbetet på sektionen. De för också sektionens talan inför Chalmers och Studentkåren. Styret håller koll så att vardagen på sektionen flyter på bra. Man arrangerar sektionsmöten där samtliga TD-studenter har rösträtt och får vara med och bestämma och forma sektionens framtid.

TDjobb är sektionens arbetsmarknadsgrupp och fungerar som en länk mellan TD-studenten och arbetslivet. De ordnar studiebesök hos olika företag eller bjuder in företagen att hålla föredrag på Chalmers. TDjobb ligger också bakom den årliga TD-bucklan där lag bestående av företagsrepresentanter och studenter ska tävla i att så kreativt som möjligt lösa ett problem.

SNTD står för Studienämnden Teknisk Design. Här ansvarar man och jobbar för utbildningens kvalitet på olika sätt, bland annat genom att organisera kursutvärderingar. Kursutvärderingar är ett viktigt verktyg för att se att kurser som ges på utbildningen fungerar bra och ständigt utvecklas till det bättre.

prosex. är sektionens PR- och sexmästeri. Föreningens uppgift är lätta upp pluggandet med aktiviteter och fester där TD-studenterna kan ha roligt tillsammans. Det kan vara genom att styra upp knytkalas, ordna sommaravslutning, bjuda in till efter-tenta-fest eller boka in en bastukväll.

MnollK är Teknisk designs och maskinsektionens gemensamma mottagningskommitté. Varje år ser föreningen till att de nya studenterna får en så bra start på sin chalmerstid som möjligt. Genom stadsvandringar, fester, pluggkvällar och lekar får studenterna chansen att lära känna studentlivet, Göteborg och inte minsta varandra.


Skriv ut Skriv ut