Ordet design betyder olika saker för olika människor. Det kan vara allt från ren formgivning av enklare bruksföremål till avancerad teknisk utveckling. För oss innebär teknisk design ”ingenjörsmässig industriell formgivning” eller ”industridesign på teknisk grund”.

Vad är teknisk design?

Designinriktningen industridesign innebär fabriksanpassad, industriellt tänkt formgivning med sikte på massproduktion. Den metodmässiga motsatsen är hantverk, som avser enstaka handtillverkade föremål. Teknisk design översätts på engelska som Industrial Design Engineering och på Chalmers Teknisk design undervisar vi följaktligen i ”ingenjörsmässig industriell formgivning” eller ”industridesign på teknisk grund.

Industridesign på konstnärlig grund har funnits på olika högskolor sedan 1970-talet. 1999 ansåg Chalmers, i samråd med sina industriella rådgivare, att det var dags att utöka produktutvecklingsområdet med en tekniskt utbildning av industridesigners med civilingenjörskompetens. Göteborg ville ha en behovsrelaterad formgivning i produktutvecklingen där tekniken ger byggstenarna och design ger och ser användningen. 2006 fick vi utmärkelsen “Sveriges bästa tekniska högskoleutbildning” och för många företag i Sverige har vi nu blivit en självklar samarbetspartner.

Designarbetet som det lärs ut på programmet Teknisk design här på Chalmers innebär att klassiska designämnen som skiss- och modellteknik, färg- och formstudier etc. kompletteras med naturvetenskapliga och tekniska kurser och metoder. Studenterna lär sig att se och möta behovet både hos människorna som ska använda produkten och hos industrin som ska tillverka den. Den tekniska grunden innebär att vi även inom formgivningsarbetet arbetar med mätbara mål, hur väl en form motsvarar sitt syfte kan exempelvis undersökas med ergonomiska grepptester, formanalyser för att se varumärkestillhörighet eller mätas semantiskt för att kontrollera användarförståelse.

Det finns sedan ett par år flera utbildningar inom teknisk design i Sverige, förutom på Chalmers (CTH) finns TD-program också i Luleå (LTU), Stockholm (KTH), Linköping (LiTH) och Lund (LTH) . Skolorna har bildat ett nätverk och träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter. Skillnader finns i utbildningarna och som intresserad bör du studera Programplanerna på respektive skola. Luleå har en tonvikt på ergonomi och arbetsplatser. KTH, Linköping och Lund på maskinteknik/tillverkning med designaspekter medan vi på Chalmers är den mest forminriktade och användarcentrerade av utbildningarna.

Uppgifterna vi arbetar med kan innehålla innovationer, materialbesparingar, användarstudier, framtidsscenarion eller olika produktförbättringar för användare. Sedan ett par år tillbaka har vi även antagit utmaningen att vara medskapare till en hållbar utveckling. Chalmers är med Christian Azar och John Holmberg som internationella experter ledande akademi inom hållbar utveckling och vår kurs i miljöteknik räknas som en av Chalmers bästa och vi arbetar med att låta hela programmet genomsyras av hållbar utveckling, bl.a. genom samarbetet, Cradle2Cradle.


Skriv ut Skriv ut