Med en examen från Teknisk design finns olika möjligheter att gå vidare. Masterprogrammet gör studenterna väl förberedda för forskning och i näringslivet finns ett behov av civilingenjörer med bred kompetens inom design.

Efter studierna

Forskning

Genom hela civilingenjörsutbildningen har forskarna på avdelningen Design & Human Factors kontakt med studenterna på Teknisk design och Masternivån. På Masternivån ges grundläggande förutsättningar för ett val mot forskningsverksamhet efter avslutad utbildning. På grund av utbildningens undersökande struktur är studenterna väl förberedda att ta till sig ny kunskap och med valbar fördjupning inom vetenskapsteori och metodik skapas goda möjligheter att ta steget mot högre studier.

Arbetsmarknad

Det finns en ökande efterfrågan på civilingenjörer med bred kompetens inom design och designrelaterade ämnesområden, med gedigna kunskaper om produktutvecklingsarbetets organisation och arbetsmetoder samt god kännedom om tillverkning. Teknisk design arbetar för att visa för näringslivet att vi har en utbildning som fyller dessa behov.

2011 gjordes en enkätundersökning om hur det har gått för de studenter som vi utexaminerat 2011 och tidigare. Av svaren visade det sig att endast två nyligen examinerade fortfarande sökte arbete.
80% är anställda resten arbetar som egenföretagare, deltid eller projektanställd. 81% fick jobb inom 6 månader, de allra flesta inom tre månader.
90% upplevde utbildningens innehåll som relevant för deras nuvarande arbete.

60% arbetar inom design/produktutveckling. På frågan om arbetsområde markerade de yrkesroller som projektledare, produktutvecklare, industridesigner, teknikinformatör, design manager, konstruktör eller forskare. Inom mindre eller medelstora företag kan de få hantera både konstruktör- och designerrollen simultant. I större företag kan de ingå antingen i en strategisk, projektledande roll eller i ett team med specifik kompetens. nästan hälften är anställda på stora företag med mer än 500 anställda. I undersökningen svarade 30% ja på frågan om de har ledaransvar och några hade även chefsposter eller var ansvariga för konsultkontakter.
En trend vi ser nu är att företag som anställt examinerade från Td hör av sig och vill få flera.

Sammanfattning av Alumniundersökning


Skriv ut Skriv ut