Programansvarig för civilingenjörsutbildningen leder, planerar och utvecklar programmet i samarbete med utbildningssekreterare och studievägledare

Programledning

Programteamet för civilingenjörsutbildningen Teknisk Design – TKDES – leder, planerar och utvecklar programmet.

Vårt mål är att möjliggöra för studenterna att ha en så givande utbildning som möjligt. Därför samarbetar vi med studenter, lärare och näringsliv i olika diskussionsmöten. Programteamet träffar studentrepresentanter från sektionsstyrelsen och övriga studenter i olika former under året. Det rådgivande programrådet för TD samlas 3-4 gånger per termin för att tillsammans med studenter, lärare och representanter för näringsliv och forskning diskutera och utveckla utbildningen.

Programansvarig Andreas Dagman

Andreas disputerade 2007 med avhandlingen ”Robust Form Division – Managing the Effect of Manufacturing Variation” och har sedan dess arbetat på Chalmers respektive Luleå tekniska universitet som forskare och lärare i produktutveckling, hållbarhet, robust konstruktion, variationssimulering och CAD. Han ser fram emot sin nya roll och att fortsätta arbetet med att utveckla programmet inte minst i samarbete med de engagerade studenter som valt programmet


Skriv ut Skriv ut