MVG till TD

Under 2012/2013 har Universitetskanslerämbetet (UKÄ) utvärderat alla tekniska utbildningar (civilingenjörs och högskoleingenjörsutbildningar) i Sverige. För Chalmers har det gått mycket bra jämfört med resten av Sverige. På Chalmers har 60 % av utbildningarna fått betyget Hög Kvalitet och hela 36% betyget Mycket Hög Kvalitet – både civilingenjörsexamen och mastersexamen på TD fick Mycket Hög Kvalitet!

Chalmers står som överlägsen alla andra inklusive KTH, Linköping och Lund, i Sverige fick nämligen totalt 30% av de tekniska utbildningarna betyget bristande kvalitet, 56% fick hög kvalitet och bara 14% fick mycket hög kvalitet.

Hur har utvärderingen gått till?
För alla utbildningar finns det examensmål fastställda som studenterna ska ha uppnått vid avslutad utbildning. UKÄ har utvärderat hur väl studenter som gått ut från utbildningarna uppnår dessa mål genom att undersöka examensarbeten och genomföra intervjuer med studenter och programansvariga på lärosätena.
Läs hela UKÄ‘s artikel.
Läs debattartikel i GP.
Läs Chalmeristbloggens kommentarer.

Se hur det har gått för andra utbildningar.


Skriv ut Skriv ut