Teknisk design är en tvärvetenskaplig civilingenjörsutbildning som blandar naturvetenskap, teknik och design. Studenterna lär sig utveckla produkter och tjänster där utformningen och funktionen inte styrs av trender utan av människors verkliga behov.

Utbildningen

Den moderna tillvaron blir alltmer komplex och tekniskt avancerad och vi ställer allt större krav på tjänster, produkter och arbetsredskap av olika slag. De ska inte bara ha en bra teknisk funktion – de ska också ha en attraktiv utformning, vara begripliga och lätta att använda, vara ergonomiskt riktigt utformade och vara så bra som möjligt ur miljösynpunkt. För att åstadkomma detta krävs ett helhetsperspektiv på produktutvecklingsprocessen och en humanistisk syn på tekniken och dess användning. Det krävs ett perspektiv där människans behov och förmågor sätts i centrum.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad i två block – kandidatutbildningen som sträcker sig över de tre första åren och masterutbildningen de två sista åren. Fem år på Teknisk design ger dig en civilingenjörsexamen.

Kurserna på Teknisk design syftar till att ge en helhetssyn på produktutvecklingsprocessen och därför läser studenterna ingenjörs- och designdelarna parallellt och integrerat. En förmåga att på ett ingenjörsmässigt sätt lösa problem tränas upp samtidigt som man lär sig designmetodik och att presentera och kommunicera sina idéer. För mer information om kurserna under de tre första åren se sidan för kandidatutbildningen.

Under utbildningen genomförs flera verklighetsbaserade projekt, ofta i samarbete med företag. Antalet projekt och projektens komplexitet ökar ju längre man kommer i utbildningen genom att nya kunskaper används i projekten. Under vårterminen det tredje året görs ett större projekt, ett kandidatarbete, som avslutar den första delen av utbildningen och ger en teknologie kandidatexamen.

I årskurs tre väljer teknologen vilket masterprogram hon/han vill gå i år fyra och fem för att fördjupa sina kunskaperna. Masterutbildningarna är helt på engelska och i klassen går både svenska och internationella studenter. Avklarad kandidatutbildning ger bl.a. platsgaranti på Teknisk designs masterprogram Industrial Design Engineering, MPDES. Hit kan studenter från andra utbildningar söka om de uppfyller kraven. Se sidan om masterprogrammet för mer information. Det går även att söka andra masterprogram. De masterprogram förutom MPDES ger en civilingenjörsexamen i Teknisk design är:

  • Entrepreneurship and Business Design
  • Industrial Design Engineering
  • Interaction Design and Technologies
  • Product Development​
  • Quality Operations Management
  • Industrial Ecology
  • Ledarskap och lärande

Under de två sista åren finns möjlighet att studera en eller två terminer utomlands genom något av våra utbytesprogram. Chalmers har utbyten genom bland annat Unitech, Erasmus och World Wide. Teknisk design har även direktkontakt med liknande utbildningar på andra universitet världen över genom till exempel nätverket Cumulus.


Skriv ut Skriv ut