Teknisk design har antagning varje höst, både till civilingenjörsutbildningen och masterprogrammet. Klasserna är små med endast 45 studenter per årskurs.

Att söka

Teknisk design har dels ett civilingenjörsprogram och dels ett eget masterprogram (MPDES). Ansökan på kandidatnivå innebär även att man söker det femåriga civilingenjörsprogrammet. Den som blivit antagen till, och klarat, kandidatnivån är sedan garanterad en plats på TDs masterprogram, men kan även välja andra masteravslutningar. Båda programmen har antagning på hösten och ansökan görs som vanligt på våren via studera.nu.

Det finns även möjlighet att söka till Teknisk design för den som går en liknande utbildning någon annan stans. Studenten får då sin nuvarande utbildningsnivå bedömd kurs för kurs för att se om, och i vilken årskurs, man kan passa in. För mer information kontakta studievägledare.

Utbytesstudenter från Sverige och utlandet tas endast emot på masternivå.

Civilingenjörsprogrammet

Programmet är femårigt och uppdelat på tre år med kandidatexamen och två år master med civilingenjörsexamen. Vi tar varje år in cirka 45 studenter. Precis som till övriga civilingenjörsutbildningar på Chalmers krävs det minst godkänt i Matte E, Fysik B och Kemi A för att vara behörig att söka. Urvalet görs antingen på gymnasiebetyg eller på resultat från Högskoleprovet.

Det går även att komma in på Teknisk Design efter att ha läst Tekniskt basår på Chalmers. Varje år antas 3-4 studenter och urvalet baseras på betygen från kurserna under basåret.

Masterprogrammet

Till Teknisk designs masterprogram Industrial Design Engineering (MPDES) med undervisning på engelska antas varje år cirka 40 studenter. Ungefär två tredjedelar kommer från kandidatnivån på TD och från Designingenjörsprogrammet ( vår systerutbildning för de som pluggar till högskoleIngenjör ) på Chalmers och resten av klassen består av studenter från liknande svenska och utländska utbildningar.

För att vara behörig att söka krävs dels en kandidatexamen och dels att vissa kurskrav uppfylls. Studenter som inte kommer från Chalmers behöver även komplettera med en portfolio för att visa på kunskaper som inte syns i kursbeteckningar.

Studenter på Designingenjörsprogrammet på Chalmers har platsgaranti på masterprogrammet MPDES.

För att utexamineras som civilingenjör behöver den som inte läst Teknisk design som kandidatutbildning eller har en motsvarande Högskoleingenjörsexamen ta ytterligare kompletteringskurser.

Chalmers hemsida för masterprogrammen eller hos studievägledaren kan du få mer information om vilka kurser som krävs för att vara behörig att söka till MPDES.


Skriv ut Skriv ut