Teknisk design strävar hela tiden efter att förbättra utbildningen. Kurser och resurser diskuteras och förändras och utvecklingen sker i samarbete med lärare, studenter och näringsliv.

Utveckling och framtid

Teknisk design har ett nära förhållande mellan studenter, lärare och programledning.Program ansvarig lärare och doktorander sitter på våningen ovanför studenterna och är lätta att kontakta.

Två gånger per läsperiod, det vill säga åtta gånger per år, träffas ett arbetsutskott som innehåller representanter från alla årskurser och studentkår representant på ett lunchmöte med programansvarig, utbildningssekreteraren och masterkoordinatorn. Under mötet diskuteras vad som är på gång och gemensamt görs planer för framtiden. Här kan studenterna till exempel ta upp problem eller förslag kring arbetsmiljön och kurser och tillsammans arbetas lösningar och förbättringar fram. Programmet har även ett nära samarbete med studentföreningarna för att stödja den studiesociala verksamheten.

Teknisk design är ett program som ser det som en nödvändighet att utveckla sig i takt med omvärldens förändring. Därför anlitar vi många externa föreläsare, lärare och handledare i kurserna. Som rådgivande enhet har vi ett programråd som träffar programansvarig ungefär en gång per termin för att diskutera utvecklingen av Teknisk design. Programrådets uppgift är att se på utbildningen med ögon från skola, näringsliv och forskarvärld – därför består programrådet av representanter från lärarna, studenterna, före detta studenter, industrin och doktorander.

Genom ett tätt samarbete med doktorander och forskare i kurser och programråd påverkar nya forskningsrön inom området naturligt kursernas upplägg och programmets långsiktiga planering.


Skriv ut Skriv ut