Miljön på Teknisk design är skapad för att stimulera kreativitet. Här ligger arbetsplatser, datasalar och modellverkstäder nära varandra för att idéer snabbt ska kunna visualiseras och testas på riktigt.

Resurser

Chalmers har en mängd resurser för att göra studietiden lättare, mer utvecklande och roligare för alla studenter. Här finns karriärservice, bibliotek, studiecentrum samt en aktiv kår och ett rikt föreningsliv. På Teknisk design har vi ytterligare en del resurser som behövs för att göra just vår utbildning så bra som möjligt.

Lokaler

Lokalerna är utformade för att främja kreativitet. Studenterna har tillgång till ett antal ritsalar där man har undervisning, grupparbeten eller arbetar enskilt. Miljön är flexibel och det är lätt att kommunicera, samarbeta och att utbyta idéer. Årskurs ett, två och tre har ritsalar med egna arbetsplatser och övriga klasser har projektrum med hurtsar och skåp. På våningsplanet finns det även tillgång till ett antal grupprum för studier, handledning och möten.

I direkt anslutning till ritsalarna finns en verkstad med verktyg för modellbyggen. I huset där vi håller till finns dessutom en stor träverkstad och en verkstad för metall och elektriska arbeten.

Lokalerna ska göra det enkelt att växla mellan olika arbetssätt och att snabbt gå från idé och skiss till fysiska modeller av olika slag. Miljön ska också vara stimulerande för att stödja det kreativa och produktiva arbetssätt som är en viktig del av Teknisk design. Eftersom vi blir sponsrade av företag är det mesta materialet gratis för studenterna.

Data och 3D

Teknisk design har en datasal utrustad med PC-datorer som alla har licenser för de program som behövs för modellering, konstruktion, rendering och grafik i undervisning och i projektarbeten. På vissa datorer har vi även film och animeringsprogram, materialdatabaser, program för att beräkna produkters miljöpåverkan med mera. I anslutning till salarna finns scanner och skrivare.

Tillsammans med Maskinprogrammet har vi friformande 3D-printers som från datamodeller gör fysiska plastmodeller som kan användas för att exempelvis göra utvärderingar och tester.

Usability-labb

För att testa designförslag och se hur människor verkligen använder en produkt har vi ett usability-labb. I labbet får användaren prova att hantera en produkt till exempel genom att utföra ett antal i förväg bestämda uppgifter. Där finns utrustning för att filma testerna och studenterna kan observera användaren genom ett fönster som är en spegel sedd från testrummet. På så sätt minskar risken att påverka testerna och användarens beteende kan i lugn och ro studeras.

Bibliotek

Vi har ett bibliotek tillsammans med de andra programmen. I biblioteket finns en fantastisk samling böcker och tidskrifter inom ämnena teknik, design och arkitektur. Teknisk design prenumererar bland annat på cirka 15 månadstidskrifter, bl.a. ID-magazine, Form, Blueprint och Designdiffussion. Vi har också populärtekniska och naturvetenskapliga magasin som ligger framme i våra uppehållsrum.

Materialbibliotek

Bredvid ritsalarna och verkstäderna har vi flera hundra olika materialprover med tillhörande information. Här kan alla studenter på Teknisk design leta, undersöka, diskutera och känna på material. Via en databank går det sedan att ta fram mer information om exempelvis ekologiska och hanteringsmässiga aspekter av materialet. Biblioteket uppdateras varje år. Nytt är att vi i samarbete med Vagga-Till-Vagga arbetar på utöka biblioteket med material som är 100 % återvinningsbara utan teknisk försämring , s.k. up-cycling.


Skriv ut Skriv ut