Kursen är en introduktion till till mekatronik och behandlar olika byggstenar inom mekatroniken, såsom kretselektronik, digitalteknik, sensorer, elektriska maskiner och mikrokontrollers. Kursen syftar också till att ge praktisk erfarenhet inom design och programmering av mikrodatorbaserade system.

Tillämpad mekatronik - att förstå det elektroniska

I kursen lär vi oss bl.a:

• diskutera möjligheter och begränsningar av mekatronik och reflektera över dess inverkan på människan och samhället samt i produktutvecklingsstegen.

• förstå enklare elektriska kretsar i ett systemperspektiv, inklusive elektriska komponenter.

• förstå principerna för att kunna mäta och styra ett enklare mekatroniskt system.

• hur givare fungerar samt kunna redogöra för fördelar och nackdelar med olika givartyper.

• förstå principerna för hur elektriska aktuatorer fungerar, speciellt DC-motorer.

• kunna välja lämplig elektrisk aktuator till ett mekatroniskt system.

• ha baskunskaper i design av mikrodatorbaserade system, inkluderande mikrodator arkitektur och programmering.


Skriv ut Skriv ut