Under kandidatnivån byggs kunskaperna upp steg för steg både teoretiskt och praktiskt. Tredje året avslutas med ett examensarbete där studenten får chansen att använda sina kunskaper i ett verkligt projekt.

Kandidatnivå

De första tre åren på det femåriga civilingenjörsprogrammet kallas kandidat och ger en egen examen, de åren på TD innehåller alla obligatoriska kurser och moment för att få titeln civilingenjör om man sedan som student väljer ett av programmet godkänt masterprogram för år fyra och fem – läs mer under Utbildningen

Första året innehåller mycket matematik för att lägga grunden till teknikämnena. Parallellt går kurser i designmetodik, grundläggande färg- och formlära. Studenterna lär sig också skiss- och modellteknik samt datormodellering för att på olika sätt kunna presentera och kommunicera sina idéer och lösningar.

I årskurs två handlar det om att anpassa en produkt efter människorna som ska använda den. Detta gör man i kurserna Produktsemiotik (hur form och färg visar en produkts funktion), Ergonomi, Behov & krav samt Design & användaranpassning. Under året går dessutom teknikkurser inom mekanik, hållfasthetslära, materialteknik och mekatronik (nytt från 2012 års klass). Genom dessa får du som student inte bara faktakunskaper utan du arbetar även upp en förmåga att logiskt och metodiskt lösa problem.

Tredje året läser man kurser i konstruktions- och tillverkningsteknik för att lära sig hur idéer faktiskt ska kunna realiseras. Studenterna läser också kursen Miljöteknik – hållbar utveckling för att få en förståelse för hur produkter påverkar miljön, både vid utveckling, tillverkning, användning, transport och när den ska slängas. Året avslutas med kandidatarbetet där grupper om 4-6 studenter arbetar med ett verkligt produktutvecklingsprojekt tillsammans med ett företag.

Under tredje året finns det också möjlighet att ta en (eller efter dispens flera) valbara kurser. deta beroende på vilken mastersinriktning studenten vill ha. Exempel på kurser att välja mellan är; Material, Programmering, Säkerhet mm.


Skriv ut Skriv ut