”Studenterna tänkte nytt och kom på lösningar som vi varken sett eller tänkt på förut. De tog uppgiften på allvar och resultatet blev också användbart…”
Nils Hulth, Pricer AB.

Företag om IDE-project

Utveckling av ergonomisk medicinsk klämma, 2011

Arne Puhasmägi, VD Nordic Medcom och företagets ägare om samarbetet:

Vi har länge funderat på hur vi skulle kunna lösa ett stort ergonomiskt problem inom vårt affärsområde – dialys, blodrening. Som ett mindre/medelstort företag så har vi inte daglig tillgång till specialister. Vi blev mycket imponerade över hur
projektet genomfördes och de olika lösningar som togs fram under projekttiden.

Detta är ju ett verkligt projekt som vi har för avsikt att kommersialisera då vi har många kontakter inom produktområdet där de nya idéer som togs fram kan användas per omgående.

Vi fick ut exakt det som vi önskade av projektet och är väldigt imponerade av hur utvecklingsarbetet genomfördes.

Spårtaxi och bagage, 2009

Åke Åredal, SkyCab AB, om samarbetet:

Våra förväntningar på projektet var att få en preliminär lösning på ett formulerat problem. Vi förutsåg att blivande tekniska designers kunde finna en kreativ lösning. Samarbetet har fungerat väl under hela projekttiden. Arbetsprocessen var kort och intensiv, d.v.s. såsom vi själva är vana att arbeta.

Det roligaste med projektet var att se studenternas steg från analys mot en möjlig lösning. Vi körde alltså inte fast. Idag har bolaget ett förslag att arbeta vidare med. Resultatet har karaktären av en lösningsinriktning som behöver mer bearbetning eftersom tiden var mycket begränsad.

Hantering av elektroniska prisetiketter, 2008

Nils Hulth, Pricer AB, om samarbetet:

Jag kontaktade själv Teknisk design för jag vill ha kontakt med industridesigners som kunde komma på en bra lösning på det problem vi hade. Från början var tanken att det kunde vara ett exjobb, men jag tycker att det var mycket bra att det blev en grupp på åtta studenter som genomförde projektet.

Samarbetet fungerade mycket bra och studenterna var väldigt ambitiösa. Under arbetes gång hade vi avstämningar och studenterna tog åt sig av den kritik och de synpunkter vi hade, vilket ledde till flera bra lösningar.

Studenterna tänkte nytt och kom på lösningar som vi varken sett eller tänkt på förut. De tog uppgiften på allvar och resultatet blev också användbart, vilket var vad jag hade hoppats på. Vi har tagit patent på lösningen och håller nu på att ta fram en produkt.

Utveckling av Bahcos bågfilar, 2008

Per Holm, SNA Europe, om samarbetet:

Förväntningarna innan projektet var nog inte jättestora, måste jag erkänna. Alla inblandade från vår sida blev mycket glatt överraskade och imponerade över både engagemang och resultat. Samarbetet fungerade alldeles utmärkt och de delar av arbetsprocessen jag såg tycker jag var både metodiska och strukturerade.

Jag tycker att projektet drevs i stort sett som om vi skulle gjort det själva. Skillnaden mellan hur vi jobbar vanligtvis var att i det här projektet hade de olika projektgrupperna olika uppgifter, vilket gjorde att man kunde fokusera och gå på djupet inom ett visst område. Hade vi drivit samma projekt hade det troligtvis varit en grupp som hanterat alltihop och vi hade antagligen inte haft samma möjlighet att gå på djupet på en så bred front.

Vi fick ut mer av projektet än vi hoppats på, många spännande idéer på lösningar som helt eller delvis kan komma att ingå i kommande produkter.


Skriv ut Skriv ut