”Det är roligt att arbeta med öppna, unga människor som sprutar idéer och som frågar ’varför då?’. ”
Rickard Adlercreutz, LVI

Företag om kandidatarbetet

Utveckling av pulveråtervinningssystem, 2011

Per woxenius, utvecklingschef på Arcam:

“Vi har anställt två av kandidaterna. Det säger väl allt. grin

Kompletterande uppvärmning för passivhus, 2009

Rickard Adlercreutz, LVI, om samarbetet:
Vi var med 2008 och samarbetade i ett kandidatprojekt. Eftersom vi var nöjda med det och hade en ny intressant idé att utreda ville vi medverka i år igen.

Det är roligt att arbeta med öppna, unga människor som sprutar idéer och som frågar ”varför då?”. Det gör att vi får nya infallsvinklar och tvingas förklara sådant som vi trott varit självklart, men när man ska förklara inser man att det inte är det.

Arbetet mynnade ut i ett konkret förslag som var väl underbyggt med fakta om varför man valt just det och inte de andra förslag som förkastats under resans gång. Nu har vi en idé att arbeta vidare med. Jag tycker att samarbetet har fungerat bra och vi vill gärna bli tillfrågade om att vara med även nästa år.

Butikstappat vatten, 2009

Kurt Svantesson, Aga Gas, om samarbetet:
Projektidén från Chalmers låg inom ett affärsområde som vi för närvarande är aktiva inom och därför tyckte vi det var väl använda resurser att medverka i projektet. Vi ville ha en bedömning huruvida en butiksinstallation för kolsyrat flaskvatten kunde vara en intressant affärsidé.

Vi påverkade inte projektet så mycket utan studenterna fick stor frihet att själva anpassa upplägget. Vårt deltagande bestod mest av att hjälpa till att fokusera på det valda området samt svara på frågor och vidarebefordra kontakter som kunde vara värda att tala med. I projektet var det roligaste för mig de möten vi hade. Studenterna hade väl genomtänka presentationer och frågeställningar, fortsätt med det!

Nu har vi en rapport som vi, om vi kompletterar med en lite mer omfattande marknadsundersökning, kan ha som underlag för en väl specificerad produktutveckling. Med tanke på den begränsade tid som fanns till förfogande tycker jag resultatet är bra. Hade vi lagt 6-12 månader till hade vi också haft en fungerande prototyp att ställa ut i butik.


Skriv ut Skriv ut