Vill ditt företag ha innovativa lösningar på ett problem, ta del av en strukturerad och spännande arbetsprocess, samarbeta med engagerade studenter och få ett projektresultat utöver det förväntade?

Samarbeta med oss

Vid ett par tillfällen under utbildningen tar vi in externa uppdragsgivare i våra projekt. Under vårterminen varje år finns chansen för företag och institutioner att samarbeta med studenterna, antingen genom kandidatexamensarbetet i årskurs tre eller i kursen IDE-project för masterprogrammets första år (det vill säga utbildningens fjärde år totalt). Båda projekten är på 15 högskolepoäng och utförs på halvtid.

I kandidatarbetet jobbar 5 studenter från Teknisk design, Automation&Mekantronik och Maskinteknik på Chalmers med att undersöka, analysera och konkretisera en lösning på ett presenterat problem. De har forskare som akademiska handledare och yrkesverksamma Tekniska designers samt lärare och professorer på hela Chalmers som rådgivare. Som avslutning har vi en muntlig redovisning och studenterna skriver en kandidatrapport om arbetet och resultatet. Efter inlämningen i maj har företagen granskningsrätt för att inte företagskänsliga uppgifter angående patent och liknande ska publiceras i rapporten som trycks i september/oktober.

I IDE-project kan uppdragen vara av skiljande karaktär och ibland mer konceptuella. Svenska och internationella masterstudenter jobbar tillsammans och språket under kursen är engelska. Som stöd i skapandet av lösningar har de externa Tekniska designers som handledare.
Resultatet presenteras i form av en kortare rapport och en muntlig redovisning.

I båda projekten har studenterna tillgång till de resurser som finns på Chalmers i form av exempelvis verkstäder, materialbibliotek, dataprogram, 3D-skrivare och inte minst den expertkunskap som finns hos forskare och professorer. Medverkande företag förväntas sponsra projekten för att täcka kostnader för till exempel resor, material och modellframtagning. Användarrätten tillfaller normalt företaget och även om offentlighetsprincipen inom högskolan är rådande så sker alltid visning och publicering i samråd med företaget. Anmälningar tas emot fram till november hösten innan projektstart. Kontakta programansvarig Andreas Dagman på .(JavaScript must be enabled to view this email address) för mer information eller intresseanmälan.

Även till masterexamensarbetet som avslutar utbildningen finns möjlighet för företag att anmäla intresse för samarbete. Om ditt företag har ett projekt som passar för en eller två studenter att utföra på heltid under en termin kan du anmäla det till vår examenspool. Skicka ett mail med beskrivning av uppdraget och företaget tillsammans med dina kontaktuppgifter till .(JavaScript must be enabled to view this email address).
För mer information kan du även kontakta masterkoordinator Helena Strömberg på .(JavaScript must be enabled to view this email address).


Skriv ut Skriv ut