Operationsavfall

Design för avfallshantering i operationssalar - Problemstudie och utveckling av flexibel avfallshantering i operationssalar

Sammanfattning

Det finns inga utvecklade hjälpmedel för hantering och transport av avfall från operationsavdelningar. Varje avdelning ansvarar själva för att hantera sitt avfall vilket resulterar i att de använder produkter och lösningar som inte är anpassade för ändamålet. Det är ofta en vagn eller ett rullbord som används för att transportera avfallet tillsammans med operationsverktyg eller andra flergångsprodukter. Rent och smutsigt avfall blandas och läggs i en hög. Detta resulterar i att personalen behöver hantera avfallet flera gånger och måste separera avfallet innan de kan sorteras i rätt fraktion. Detta leder till en obehaglig upplevelse och säkerhetsrisker för personalen.

Projektet syftade därför till förenkla det vardagliga arbetet och förbättra personalens upplevelse av arbetssituationen vid hantering av avfall från operationssalar. Initiativtagare till projektet var personal på Thoraxavdelningen på Sahlgrenska som i sin tur varit i kontakt med Innovationsslussen, som var finansiärer för projektet. Projektet utfördes som ett kandidatarbete vid institutionen för Produkt- och produktionsutveckling vid Chalmers Tekniska Högskola.

För att få djupare förståelse av problemet och hur rutinerna kring avfallshantering gick till utfördes flertalet besök på olika operationsavdelningar på Sahlgrenska, Mölndal och Östra sjukhuset. Hantering och arbetssätt observerades och personal intervjuades. De tydligaste problemen visade sig finnas på de operationsavdelningar som genererade relativt mycket avfall. Efter att grundliga undersökningar utförts kunde problemområden och därefter mål med framtida lösning identifieras. Olika operationsavdelningar och deras varierade behov krävde att lösningen som utvecklades skulle vara anpassningsbar. Detta krav resulterade i Hygå, en hygienisk återvinningsvagn, som enkelt kan anpassas efter olika behov. Genom specialanpassade kärl kan Hygå separera rent och smutsigt avfall. Dess smidiga utformning gör att vagnen tar upp liten plats inne i operationssalen och hanteringen upplevs bekväm med väl anpassade arbetshöjder. Behållarna är utrustade med tydliga handtag för att erbjuda ett bra grepp även vid tyngre lyft. Dess modulära uppbyggnad gör att den är anpassningsbar till alla operationsavdelningar oberoende av avfallsmängd. Tack vare Hygå blir det vardagliga arbetet enklare och upplevelsen av avfallshanteringen behaglig.


Skriv ut Skriv ut