I år blev det så lyckat att vi avvaktar med publicering av två arbeten - de kommer snart på marknaden.