Tortilla

Utveckling av 3D-tortilla med förpackning - Med fokus på ny Unique Selling Point

Sammanfattning

Santa Maria är marknadsledande i Sverige inom texmexprodukter, men oroas över konkurrenten Old El Pasos senaste tillskott till sortimenet, Stand’N’Stuff. Stand’N’Stuff är en mjuk 3D-tortilla med en avlång skålform och platt botten. Detta projekt initierades av Santa Maria för att att ta fram en ny form av tortilla med förpackning som introducerar ett nytt sätt att äta tacos och därmed ge Santa Maria en ny Unique Selling Point. Produkten ska bredda Santa Marias sortiment på samma sätt som Stand 'N' Stuff har breddat Old El Pasos sortiment.

Arbetet har innefattat kvalitativa datainsamlingsmetoder i form av intervjuer, fokusgrupper, workshops och idégenereing som utförts på Chalmers tekniska högskola, i olika livsmedelsbutiker i Göteborg, hemma hos gruppmedlemmarna och testdeltagarna samt på en uteförskola i Alingsås. Med hjälp av dessa har projektet besvarat följande frågeställningar:

  • Varför ger Stand ‘N’ Stuff kunden en unik upplevelse?
  • Skiljer sig upplevelsen av Stand ‘N’ Stuff mellan barn och vuxna?
  • Kan samma eller en bättre upplevelse skapas med en ny produkt?
  • Hur kan en ny förpackning förstärka produktens positiva egenskaper?
  • Vad bör förpackningen kommunicera?
  • Kan förpackningen skapa en unik upplevelse?

Under undersökningen upptäcktes bland annat att att Stand ’N’ Stuff har ett problem i och med att den uppfattas som alltför spillsäker, vilket leder till en förstärkt känsla av besvikelse när användaren spiller. Detta har kopplats till det semiotiska budskapet om stabilitet som produkten skickar ut och därför har utvecklingen av den nya produkten haft “ärlighet” som en tongivande egenskap. Projektet har främst arbetat utifrån en upplevelsebaserad kravbild, med hjälp av metoder som moodboards, citat och egenskapsviktning för att precisera den upplevelse som de framtagna produkterna ska förmedla.

Med hjälp av olika idégeneringsmetoder togs sedan förslag på brödformer fram, som bakades och testades med vuxna och barn. Projektet har slutligen resulterat i 3 skilda tortillakoncept och 2 förpackningskoncept som alla grundar sig i en upplevelse av smarta lösningar på vardagsproblem, men med ett formspråk som talar till barns fantasi.


Skriv ut Skriv ut